കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥിര ജോലി – യോഗ്യത : പ്ലസ്ടു മുതൽ

കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥിര ജോലി – യോഗ്യത : പ്ലസ്ടു മുതൽ – കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ആയി ഇപ്പോൾ നിരവധി ഒഴിവുകൾ ആണ് …

Read more

വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ ജോലി നേടാം

വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ ജോലി നേടാം – കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും, കേരളം സർക്കാരിന്റെയും അത് പോലെ തന്നെ പൊതു മേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉള്ള …

Read more

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി നേടാം നോർക്ക റൂട്ട്‌സ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 –

കേരള സർക്കാർ ജോലികൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സുവർണ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. നോർക്ക റൂട്ട്‌സ് അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ https://norkaroots.org/-ൽ നോർക്ക റൂട്ട്‌സ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന്റെ തൊഴിൽ …

Read more

ലീല പാലാസ്,രവിസ് ഹോട്ടൽ & റിസോർട്ടിലും ജോലി നേടാം

കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ ഹോട്ടൽ & റിസോർട്ട് ആയ ലീല പാലസ് & രവിസിലും നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് ജോലിയിൽ അപേക്ഷിക്കാം , …

Read more

ജവാഹർലാൽ നെഹ്‌റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോൾ ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ആവാം

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് കീഴില്‍ JNU യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം വന്നിരിക്കുന്നു . ജവാഹർലാൽ നെഹ്‌റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോള്‍ ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് , MTS and …

Read more

ആരോഗ്യ കേരളം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ നിയമനം

ദേശീയ ആരോഗ്യദൗത്യം ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യതയായി ഡിഗ്രി, ഡിസിഎ/പിജിഡിസിഎ,കൂടാതെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം അത്യാവശ്യം ആണ് …

Read more

ജില്ലാ കോടതികളിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം

കേരളത്തിലെ ഹൈകോടതിയിലും, ജില്ലാ കോടതികളിലും ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം. ഹൈ കോർട്ട് ഓഫ് കേരളം ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ …

Read more