നന്ദിലത്ത് ജി മാർട്ടിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം – Nandhilath G-Mart Job Vacancy

Nandhilath G-Mart Job Vacancy: കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഹോം appliances വില്പന സ്ഥാപനമായ നന്ദിലത്ത് ജി മാർട്ടിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ബയോഡായ ഇ …

Read more

District Health Department Job vacancy in kerala

ജേണലിസത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, ബി.ടെക് എന്നിവയാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത. യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഏപ്രിൽ 19 ന് മുൻപായി ബയോഡാറ്റയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പും dsmernakulam@gmail.com എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് …

Read more

Job Vacancy in Different Districts in kerala

വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ചെറുതും വലുതുമായ ഏറ്റവും പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു , താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് അപേക്ഷിക്കാവുന്നത് ആണ് , ഫോണിക്സ് ആർട്ട്സിലേക്ക് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ (കോറൽ ഡ്രോ, …

Read more

Latest Job Vacancies available in all districts Kerala

Latest Job Vacancies available in all districts Kerala:- കേരളത്തിൽ ജോലി അനേഷിച്ചു നടക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ ഒരു സുവർണ അവസരം വന്നിരിക്കുന്നു , നേരിട്ട് അഭിമുഖം …

Read more

Employment Exchange latest job vacancy 2023

Employment Exchange latest job vacancy 2023:- കേരളത്തിൽ ജോലി അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്നവർക് ഇതാ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ജോലി ഒഴിവു വന്നിരിക്കുന്നു , സ്വകാര്യ കമ്പിനികളിൽ ജോലി …

Read more

Milma Latest Job Vacancy in Kerala – Milma Job Vacancy 2023

Milma Latest Job Vacancy in Kerala:- തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡിൽ അസിസ്റ്റന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷ …

Read more

Kerala IT Mission Latest Job Vacancies – Latest Kerala job vacancy

Kerala IT Mission Latest Job Vacancies:- ഏറ്റവും പുതിയ കേരള സർക്കാർ ജോലികൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐടി മിഷൻ …

Read more