സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ജോലി നേടാം, നിരവധി അവസരങ്ങൾ – Kerala Government Jobs 2023

Kerala Government Jobs 2023 : സെക്രെട്ടറിയേറ്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ജോലികൾ നോക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്തകൾക്ക് ഉള്ള ഒരു സുവർണ അവസരം ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സെക്രെട്ടറിയേറ്റ് COMPUTER ASSISTANT …

Read more

കേരള ജോബ് വാക്കൻസി 2023 – ഫ്രഷേഴ്‌സിനും നിരവധി അവസരങ്ങൾ | Latest Job Vacancy in kerala

Latest Job Vacancy in kerala:- OnEMI Technology Solutions PVT LTD എന്ന കമ്പനിയിലേക്ക് Assistant Manager എന്ന തസ്തികയിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രൈവറ്റ് ജോലി …

Read more

ഫയർഫോഴ്സിൽ അവസരം വന്നു – Fire and Rescue Service 2023 notification Kerala PSC

Fire and Rescue Service 2023 notification Kerala – ഫയർ ഫോഴ്‌സിലേക്ക് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി കേരള PSC ഇപ്പോൾ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ …

Read more

ഗൾഫിൽ കമ്പനികളിലേക്ക് നിരവധി ഒഴിവുകൾ – Gulf Job Vacancy Malayalam 2023

Gulf Job Vacancy Malayalam 2023 : അബുദാബി നാഷണൽ ഹോട്ടലിലെ ഒഴുവുകളിലേക്ക് പുതിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ അയക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്‌. ഗൾഫ് …

Read more

എയർപോർട്ടുകളിൽ വമ്പൻ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ – job vacancy in kerala

AIR INDIA എയർപോർട്ട് സർവീസ് ലിമിറ്റഡ്, കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ Airport കളിലേക്ക് കരാർ വഴി നിയമനം നടത്തുന്നു. എയർപോർട്ട് ജോലി അന്ന്വേഷിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പത്തം ക്ലാസ് …

Read more

TATA ഗ്രൂപ്പിലും INFOPARK ലും നിരവധി ഒഴിവുകൾ – 2023

INFOPARK Recruitment 2023 – കൊച്ചിയിലെ INFO PRAK ലേക്കും TATA ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനം ആയ TATA ELXSI യിലേക്കും നിരവധി ഒഴിവുകളിക്ക് പുതിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുക …

Read more

കേരളത്തിൽ AIRPORT ജോലി – 132 ഒഴിവുകൾ

Airport Jobs 2023 – കേറളത്തിൽ എയർപോർട്ട് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന 10 ആം ക്ലാസ് യോഗ്യത യുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ സുവർണ അവസരം ഒരുക്കി കൊണ്ട് ആണ് …

Read more