എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

ജില്ലയിലെ ഒരു സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത പദ്ധതിക്ക് കീഴില്‍ താത്ക്കാലിക ഒഴിവുകള്‍ വന്നിരിക്കുന്നു , എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി അക്കൗണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് മിഷൻ കോഡിനേറ്റർ, …

Read more

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ യോഗ്യതയിൽ പാരാ ലീഗല്‍ വോളന്റീയര്‍ ആവാം

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ സന്നദ്ധ സേവനത്തിനായി പാരാ ലീഗൽ വോളന്റീയർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അപേക്ഷകർ കണയന്നൂർ താലൂക്കിന്റെ പരിധിയിലുള്ളവരും കുറഞ്ഞത് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസ …

Read more

ഈ അവസരം ഇനി കിട്ടില്ല | കേരളത്തില്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ബ്യൂറോയില്‍ 1671 ഒഴിവുകള്‍ മിനിമം യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ്സ്‌

കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു കീഴിൽ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിൽ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം വന്നിരിക്കുന്നു . Intelligence Bureau (IB) ഇപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് /എക്സിക്യൂട്ടീവ് & മൾട്ടി …

Read more